Regiomanager Zuid

K+V

K+V
Functiegebied:
Regiomanager
Regio:
Utrecht
Standplaats:
Utrecht
Aanstelling:
Vaste aanstelling
Dienstverband:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
09-02-2017

Vacatureomschrijving

Voor Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) K+V op zoek naar een Regiomanager Zuid. Snel beschikbaar, ondernemend, daadkrachtig en sensitief

Organisatie
In 2015 is de werkeenheid van Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) afgesplitst van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. LJ&R is nu een zelfstandige landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). LJ&R biedt diensten aan op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Het werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat'ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden biedt LJ&R kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting LJ&R telt landelijk ruim 560 medewerkers.

Operatie Veerkracht
In de sectoren waarin LJ&R actief is, vinden ingrijpende veranderingen plaats: meer lokale en regionale opdrachtgevers dienen zich aan, ‘hetzelfde of meer voor minder’ wordt gevraagd, lokale wendbaarheid en flexibiliteit is vereist en casuïstiek neemt in zwaarte toe. Om adequaat op deze ontwikkelingen te reageren, ondergaat de organisatie een transformatie, waarbij er van een sectorale landelijke sturing naar een integrale regionale sturing wordt overgaan. Dit alles onder de naam Operatie Veerkracht.
Leidende principes hierbij zijn: maximale regelruimte voor en ondernemerschap door de mensen in de uitvoering, lokale wendbaarheid en flexibiliteit en een snellere besluitvorming.

Functieomschrijving
Voor de regio Zuid (Limburg/Brabant/Zeeland) is LJ&R op zoek naar een veerkrachtige regiomanager die op een inspirerende en persoonlijke wijze leiding geeft aan de implementatie van Operatie Veerkracht. Als regiomanager geef je direct leiding aan twee clustermanagers, een relatiebeheerder en een management assistente en ben je lid van het management team bestaande uit 4 regiomanagers. Je rapporteert aan de algemeen directeur. Je draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van het strategisch beleid van de organisatie en de vertaling daarvan naar regionaal te behalen (bedrijfs-)resultaten. Je stimuleert verbeterprocessen met betrekking tot de gewenste werkcultuur, de kwaliteit van de primaire processen en de bedrijfsvoering. Je bent in staat bestaande (politieke) netwerken goed te onderhouden en nieuwe te ontwikkelen en als voortrekker van de gewenste transformatie lukt het je om ondernemerschap in de uitvoering te realiseren. LJ&R wordt in de regio helder gepositioneerd en geprofileerd.

Profiel
Wij zoeken voor de functie kandidaten die aan het volgende profiel voldoen:

 •   Een HBO/Academisch werk- en denkniveau.
 •   Ruime leidinggevende (MT) ervaring en kennis van strategische, tactische en operationele vraagstukken.
 •   Ondernemerschap: Investeert in samenwerking, signaleert kansen en creëert win-win situaties.
 •   Succesvolle verandermanagement ervaring met het begeleiden van organisaties in transitie.
 •   Relevante kennis en ervaring op het gebied van HRM, Financiën en Kwaliteit.
 •   Kennis van ontwikkelingen binnen de sectoren jeugdbescherming en jeugdreclassering is een pre.
 •   Een verbondenheid met de christelijke geloofsovertuiging en het kunnen onderschrijven van de doelstelling van LJ&R is een pre.
 •   Relevante regionale netwerken.

Verdere persoonskenmerken:

 •   Ondernemend, inspirerend en aansprekend.
 •   Schakelt snel tussen concreet en abstract en beschikt over een mooie combinatie van sensitiviteit, daadkracht en resultaatgerichtheid.
 •   Een natuurlijke overtuiging die de anderen doet volgen.

Het aanbod
Een nieuwe functie in een sterk veranderende en complexe omgeving. Wij vragen met name kandidaten die op korte termijn beschikbaar zijn te reageren. De procedure is er op gericht de nieuwe manager zo spoedig mogelijk aan te stellen, met een start uiterlijk op 1 april aanstaande.

Reageren
Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren, met toezending van uw cv en motivatie, via www.kv.nl/opdrachten. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Frank Snethlage, partner (06-5131 0178).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek ontvangen verdere vertrouwelijke informatie en wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

 


 

ZorgvisieBanen Vacature Alert

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Stel een persoonlijke Vacature Alert in.
Kies zelf welke vacatures u interessant vindt en hoe vaak u deze per e-mail wilt ontvangen.

Aanmelden Alert ►

 

Zorgvisie nieuws