Lid Raad van Bestuur

ETZ via Klaus Schmitt & Partners

Klaus Schmitt & Partners
Functiegebied:
Lid raad van bestuur
Regio:
Noord-Brabant
Standplaats:
Tilburg
Aanstelling:
Niet nader bepaald
Dienstverband:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
17-02-2017

Vacatureomschrijving

Zie voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel: http://www.klausschmitt.nl/vacatures/10528-02S00027IP/Lid-Raad-van-Bestuur

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een (boven)regionaal, topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Midden-Brabant. Het ETZ biedt zorg aan plusminus 500.000 burgers en doet dat vanuit drie ziekenhuislocaties: ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk. Elke locatie kent een eigen zorgsfeer en eigen expertises. Landelijk staat het ETZ bekend om haar expertise op het gebied van zware Traumatologie en Neurochirurgie en bovenregionaal op het gebied van Cardiologie, Orthopedie en Interventieradiologie. Ook heeft het ETZ bijzondere aandacht voor de ouder wordende mens. Dit profiel komt ook tot uiting in een aantal specifieke erkenningen. 

Raad van Bestuur

Het ETZ heeft thans een driehoofdige Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en de uitgezette koers. Zij zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de eigen strategische aandachtsvelden.

Vacature lid Raad van Bestuur

Wegens het vertrek van één van de bestuurders, is de Raad van Bestuur per 1 juli 2017 op zoek naar een Lid Raad van Bestuur met financieel/economisch/informatie als primair aandachtsgebied.

Als lid van de Raad van Bestuur bent u verantwoordelijk voor:

 • Het scheppen van voorwaarden om voortreffelijke zorg te leveren, waarin de patiënt centraal staat.
 • Het borgen en uitbouwen van het ingezette beleid van de geleverde zorg- en dienstverlening binnen het ETZ en de verankering hiervan binnen het ziekenhuis.
 • Vormgeven van en inhoud geven aan het besturingsmodel met integrale verantwoordelijkheid en effectieve samenwerking met de medisch specialisten.
 • Zorgdragen voor een financieel gezond, ondernemend ziekenhuis, dat in staat is flexibel in te spelen op wijzigende externe ontwikkelingen en ruime mogelijkheden biedt voor innovaties.
 • Het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk voor ETZ op het gebied van zakelijke dienstverlening (waaronder financiers), partijen in de zakelijke dienstverlening, overheid, zorg, collega-zorgaanbieders, toezichthoudende instanties en kwaliteitsinstituten in relatie tot de inhoud van de portefeuille.
 • Op strategisch niveau invulling geven aan medezeggenschap en patiënten participatie.
 • Zorgdragen voor een duurzame, lerende organisatie, gericht op de professionele ontwikkeling van medewerkers in lijn met de organisatiedoelen.

Kennis en ervaring:

 • Begrip en kennis van de betekenis van ziekte en de zieke, zicht op de relatie tussen ziek en gezond(heid).
 • Afgeronde academische opleiding op financieel/economisch gebied. Grondige kennis van data, informatie en ICT, bij voorkeur kennis van/ervaring met EPIC.
 • Ruime leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring met de aansturing van grote complexe organisaties, bij voorkeur in de (ziekenhuis)zorg.
 • Kennis van en ervaring met strategische aansturing van de bedrijfsvoering, met name op het gebied van financiën en vastgoedmanagement, en aantoonbare affiniteit met zorgportefeuilles.
 • Een eigentijdse toekomstgerichte visie en opvattingen met betrekking tot bedrijfsvoering, systeem-innovatie en gezondheidzorg, waarbij u in staat bent uw visie te vertalen naar (financieel en economisch) beleid en hierbij oog hebt voor dilemma’s.
 • Een visie hebben op regionale samenwerking en extramuralisering van de zorg.
 • Kennis en kunde om een strategische koers uit te zetten en anderen daarin te inspireren en mee te nemen.
 • Kennis en inzicht in de bedrijfsprocessen van een ziekenhuisorganisatie en het vermogen om deze kennis in te zetten ten behoeve van procesoptimalisaties en kwaliteitsverbeteringen.
 • Een relevant netwerk op het terrein van zakelijke dienstverlening en zorg.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2).

 


 

ZorgvisieBanen Vacature Alert

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Stel een persoonlijke Vacature Alert in.
Kies zelf welke vacatures u interessant vindt en hoe vaak u deze per e-mail wilt ontvangen.

Aanmelden Alert ►

 

Zorgvisie nieuws