Clustermanager Snijdend

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen via Klaus Schmitt & Partners

Klaus Schmitt & Partners
Functiegebied:
Clustermanager
Regio:
Zeeland
Standplaats:
Terneuzen
Aanstelling:
Vaste aanstelling
Dienstverband:
Fulltime
Plaatsingsdatum:
20-03-2017

Vacatureomschrijving

Zie voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel: http://www.klausschmitt.nl/vacatures/10528-02S000275P/Clustermanager-Snijdend

Met de vier pijlers Ziekenhuis, Ambulance, Thuiszorg en Woonzorgcentra is ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen (verder aangeduid als ZorgSaam) de grootste zorgaanbieder en werkgever in de regio. Door de verschillende onderdelen is ZorgSaam bovendien in staat om op elkaar aansluitende zorg te verstrekken. Bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen kan de patiënt zich veilig voelen, blijft de cliënt baas in eigen huis, wordt elke oudere gerespecteerd en krijgt de medewerker de mogelijkheid om zich te ontplooien.

Teneinde ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg te kunnen blijven leveren aan de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen is samenwerking met ketenpartners van essentieel belang. De samenwerking met huisartsen en de ziekenhuizen Maria Middelares en UZ Gent wordt verder geïntensiveerd, naast de inzet in 2016 om de samenwerking tussen de Zeeuwse Ziekenhuizen (het ADRZ, inmiddels overgenomen door Erasmus MC) te verbeteren onder regie van de Commissie Toekomstige Zorg in Zeeland, waarmee de continuïteit van zorg in Zeeland én ook Zeeuws Vlaanderen geborgd moet worden. ZorgSaam zet zich ook daarbij in voor kwalitatief goede, efficiënte en effectieve zorg met tevreden cliënten, patiënten en medewerkers.

Met ingang van 1 januari jl. hebben ZorgSaam en Curamus de krachten definitief gebundeld uitmondend in een fusie. Dat levert nog betere Zeeuws-Vlaamse zorg op. Dezelfde mensen blijven dezelfde goede zorg leveren, maar ondertussen kan door de fusie thuiszorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg en andere zorg nog beter op elkaar worden afgestemd.

In 2016 zijn de laatste stappen van de reorganisatie en sanering gezet met onder andere een verplatting van de organisatiestructuur en herinrichting van afdelingen.

 

Profiel Clustermanager Snijdend

Samen met de medisch manager bent u integraal verantwoordelijk voor het management en de bedrijfsvoering binnen het cluster Snijdend. U ontwikkelt en implementeert beleid/veranderingsprocessen. U participeert in en draagt bij aan de ontwikkeling van het instellingsbeleid (strategisch niveau).

U valt hiërarchisch onder (een lid van) de Raad van Bestuur en u geeft direct leiding aan de 4 operationeel leidinggevenden van de Poli en de Klinieken binnen het cluster Snijdend. Indirect wordt leiding gegeven aan ca. 120 fte.

U onderhoudt een uitstekende samenwerkingsrelatie met de medische staf. Over de clusters heen werkt u constructief samen met collega clustermanagers en met de manager bedrijfsondersteuning. Samen met hen draagt u verantwoordelijkheid voor zowel het eigen cluster als voor de bedrijfsvoering van ZorgSaam Ziekenhuis in totaliteit.

 

Functie-eisen en persoonskenmerken

 • Uitstekende managementkwaliteiten, ruime ervaring met leiding geven aan een grote complexe eenheid binnen de ziekenhuiszorg, waarbij (indirect) leiding is gegeven aan minimaal 100 fte.
 • Afgeronde academische opleiding, b.v. bedrijfskunde en/of bedrijfseconomie.
 • Financieel onderlegd, analytisch sterk, stuurt strak op kostenefficiency en procesinnovatie.
 • Ruime ervaring met logistieke processen en capaciteitsplanningen. Bij voorkeur bekend met c.q. ervaring met het doorvoeren van de Lean-methodiek.
 • Ervaring met het sturing geven aan verandertrajecten en in staat om mensen te motiveren in verandering.
 • Innovatief, gedreven om verbeteringen te realiseren in organisatie en kwaliteit van zorg.
 • Verbinder en teamplayer, hecht veel belang aan directe contacten om zaken voor elkaar te krijgen, rekent op commitment van mensen en viert samen met hen geboekte resultaten.
 • Communicatief sterk, integer, hanteert geen verborgen agenda’s, bereikt zijn/haar doelen door overleg, dialoog en open informatie. Kan makkelijk communiceren op verschillende niveaus.
 • Is gewend om in dualiteit te werken en lijnen uit te zetten, kan snel schakelen in een dynamische en complexe omgeving, heeft oog en oor voor de belangen van anderen.
 • Vaardig onderhandelaar, diplomatiek en tactvol, zet in op het bereiken van win-win situaties.
 • Prettig gesprekspartner, soepel in de omgang, kan ook loslaten en relativeren.

 

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de Cao Ziekenhuizen. Het betreft een fulltime functie.

Gegeven de door de overheid vastgestelde bereikbaarheidsnorm voor acute zorg in de betreffende regio is het gewenst dat de kandidaat vanaf zijn/haar woonplaats binnen maximaal 1 uur het ziekenhuis kan bereiken.


 

ZorgvisieBanen Vacature Alert

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Stel een persoonlijke Vacature Alert in.
Kies zelf welke vacatures u interessant vindt en hoe vaak u deze per e-mail wilt ontvangen.

Aanmelden Alert ►

 

Zorgvisie nieuws